You are currently viewing Cách tính chiều cao bệ thờ theo chiều cao tượng

Cách tính chiều cao bệ thờ theo chiều cao tượng

Một số ngôi Tam bảo khi bài trí tượng Phật thì do nhiều yếu tố mà Tượng trước che hết Tượng sau hoặc Lư hương trước che mặt Tượng sau, hay Tòa Cửu Long che mất Tượng sau.

Lỗi này có thể xử lí triệt để nếu áp dụng nguyên tắc sau của Phúc Minh:

  1. Đặt tượng trước khi xây chùa
  2. Điều chỉnh kích thước tượng và Kiến trúc Chùa sao cho hài hòa.
  3. Bệ tượng điều chỉnh theo kích thước tượng
  4. Vị trí người Lễ điều chỉnh theo kích thước tượng và Bệ thờ.

Với hình trên thì có thể tính như sau:

Cao Bệ B = Cao A – (Cao B/2) = 160 – (160/2)= 80cm
Cao Bệ C = Cao B – (Cao C/2) = 160 – (145/2)= 87.5cm

Góc α = 33,7% (tính bằng cách đo trên bản vẽ)

Khoảng cách Sư thầy ngồi Lễ = (Cao Bệ A + Cao A)/ tang(α)= 430,4cm

Hi vọng chút chia sẻ này giúp nhiều đồng nghiệp và nhà Chùa bài trí tượng viên mãn.

Leave a Reply