Sáng tác và cải tiến hơn 400 mẫu tượng Phật - Bồ tát

Phúc Minh đầu tư gần 25 tỉ đồng để sáng tác hơn 400 mẫu tượng Phật – Bồ tát cho nền nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Hiện Phúc Minh đã sáng tác được hơn 50 mẫu tượng.

Mục đích đăng ký Bản quyền:

  • Ghi nhận Tâm huyết và Công sức Sáng tạo của Phúc Minh, 
  • Chỉ rõ Xuất xứ Nguồn gốc mẫu tượng, 
  • Cấp phép và Kiểm soát việc Sử dụng Mẫu tượng miễn phí cho các Làng nghề tạc tượng Phật Việt Nam (Phúc Minh sẽ công bố Danh sách Cơ sở được sử dụng mẫu tượng trên trang Web)

Nguyên nhân:

Qua hàng trăm năm, sản phẩm của làng nghề tạc tượng Phật Việt Nam chủ yếu làm theo các mẫu truyền thống hoặc làm theo mẫu của nước ngoài do các khách hàng mang tới. 

Phần lớn doanh nghiệp vẫn đang bị động trong tìm kiếm, sáng tạo, thiết kế mẫu mã sản phẩm. Đây là tình trạng chung của các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nhất là cơ sở quy mô nhỏ. 

Việc hạn chế về nguồn lực, các cơ sở này không dám đầu tư đội ngũ thiết kế riêng. Họ thiếu điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu về thị hiếu của Chư tôn Thiền đức và Phật tử; mặt khác nếu họ bỏ công sức đầu tư thiết kế mẫu mã bài bản, thì chỉ sau một thời gian ngắn sẽ bị các cơ sở khác làm nhái, do vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam còn lỏng lẻo. 

Do đó, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề tạc tượng Phật rất cần sự hỗ trợ của các bên trong việc cải thiện, sáng tạo mẫu mã sản phẩm hoặc một số Doanh nghiệp làm đầu tàu, nghiên cứu, dẫn dắt thị trường và chia sẻ kho mẫu được Chư Tôn Thiền Đức và Phật tử hay thỉnh.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cuốn Tạp chí giới thiệu Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh