Tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara cao 2.65 mét

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Hạnh phúc là nhìn thấy mọi người hoan hỉ khi thỉnh tượng và nhận được sự chia sẻ của họ về sự tinh tấn trên con đường tu tập sau khi thỉnh tượng.
Anh Nguyễn Ngọc Phương - Quản lý XưởngAnh Nguyễn Ngọc Phương - Quản lý Xưởng
Nguyễn Ngọc Phương
Quản lý Điều hành
Đưa tinh hoa nghệ thuật của cha ông là nghệ thuật Phật giáo thời Lý, Trần, Lê Trung Hưng đến gần hơn với cuộc sống hiện đại để gìn giữ nghệ thuật cổ xưa.
Tạo ra Phong cách tượng đặc trưng và được nhớ hàng nghìn năm sau.
Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh
Đông Anh, Hà Nội

Câu nói của Đức Phật​

Thản nhiên, tùy tâm, tùy duyên nhất định gặp được đúng thời điểm khai hoa nở nhụy, gặp được người đúng hẹn, đúng duyên.

Leave a Reply