Tạp chí tượng Phật Phúc Minh

Xưởng Phúc Minh ấn định mỗi năm phát hành 1 cuốn tạp chí Tượng Phật Phúc Minh với hình ảnh, thơ ca, truyện ngắn về tượng Phật.

Tạp chí ngoài việc chia sẻ hình ảnh tượng Phật đẹp, thơ ca, truyện ngắn thì đặc biệt có đưa vào các phương pháp luận, nghiên cứu về tạo tượng Phật cỡ lớn của anh Nguyễn Ngọc Phương.

Tạp chí tượng Phật in trên giấy đẹp, trang nghiêm và có nội dung hấp dẫn.

Tạp chí tượng Phật Phúc Minh
Tạp chí tượng Phật Phúc Minh

Tạp chí tượng Phật Phúc Minh
Tạp chí tượng Phật Phúc Minh
Tạp chí tượng Phật Phúc Minh
Tạp chí tượng Phật Phúc Minh

☘ Quý vị muốn thỉnh, xin nhắn:

1️⃣ Họ tên người nhận/ Địa chỉ nhận/ Số điện thoại người nhận
2️⃣ Số bản muốn thỉnh.Chi phí 20.000đ/tạp chí.

Do Xưởng miễn phí ship nên Xưởng sẽ gửi chuyển phát chậm. Mất từ 5-7 ngày sẽ tới HCM và miền Tây.

TM Xưởng Phúc Minh

QL. Nguyễn Ngọc Phương

+ 84 924477777 (Zalo)